Історичний факультет МДУ   Вхід для зареєстрованих учасників

Найбільш обговорювані доповіді

[21.02.2011]
ПРЕВЕНТИВНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
[02.03.2011]
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПАТРІОТИЗМ ДОНБАСУ НА ПРОТИВАГУ УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛІЗМУ (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ДОНЕЦЬКОЇ ПРЕСИ)
[26.02.2011]
МИРОТВОРЧІСТЬ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
[25.02.2011]
ГЕОПОЛІТИЧНЕ СУПЕРНИЦТВО ІРАНУ І США В БЛИЗЬКОСХІДНОМУ РЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ІРАНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ПРОГРАМИ
[05.03.2011]
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ФРН
» Статті » Процеси регіоналізації та глобалізації як домінанта світового розвитку

РОЛЬ ООН В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

УДК 341.123:314(045)

РОЛЬ ООН В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Дегерменджи Ю. Д.,

студентка III курсу спеціальності «Міжнародні відносини» Маріупольського державного університету

 

Наприкінці XX – на початку XXI принципово по-новому постала проблема безпеки. Поняття безпеки в умовах глобалізації змінило свою парадигму. Сьогодні дослідники виділяють «м'яку» і «жорстку» безпеку. Серед загроз людства в XXI столітті найбільшу небезпеку представляє саме «м'яка» безпека. Серед її складових виділяють і демографічну безпеку. Демографічна безпека представляє собою функціонування і розвиток популяції як такої в її вікових, статевих та етнічних параметрах, співвідношення з національними інтересами держави, які складаються з забезпечення цілісності, суверенності, незалежності та збереження геополітичного статусу. До основних ознак демографічної безпеки відносять: а) чисельність населення і темпи його зміни, б) географію розселення, вікову структуру та міграційні процеси. Чисельність населення керує попитом на природні ресурси та потоки матеріальних цінностей. Підвищення чисельності населення загострює проблему поліпшення якості життя та забезпечення необхідного набору соціальних благ. Завдання зовнішньої демографічної безпеки полягає у формуванні такої сукупності людських ресурсів, які повинні відповідати колу геополітичних інтересів держави та її населення.

Останнім часом все більшу роль в обговоренні проблем народонаселення і підтримки відповідних заходів почала відігравати ООН. Економічна і соціальна рада створила Комісії з народонаселення, мандат якої припускав, що вона буде консультувати Раду зряду напрямків.

З вищесказаного випливає, що актуальність теми обумовлена зростаючим інтересом навколо питання демографічної безпеки Такі демографічні загрози як депопуляція, старіння населення, нерегульовані міграційні процеси, деградація інституту сім'ї впливає на міжнародну безпеку, тим самим виходячи за рамки однієї держави, і вимагає підтримки таких міжнародних організацій як ООН.

Головним органом Організації Об'єднаних Націй, який координує співпрацю в економічній і соціальній областях є Економічна і Соціальна Рада ООН (ЕКОСОР). Безпосередньо проблемою міжнародної демографічної безпеки займається Комісія з народонаселення. До завдань Комісії, що складається з 47 держав - членів Комісії з народонаселення і розвитку входить: надання консультативної допомоги ЕКОСОР з проблем динаміки зростання народонаселення і його впливу на соціально-економічні умови [3, c. 22].

Відділ народонаселення ООН Департаменту з економічних та соціальних питань (ДЕСП) грає роль секретаріату Комісії. Він також своєчасно надає міжнародному співтовариству свіжу і науково обґрунтовану інформацію в галузі народонаселення та розвитку, і проводить дослідження за демографічними рівнями, тенденціям, оцінками і прогнозами, а також політику в області народонаселення і зв'язку між народонаселенням і розвитком [2]. Відділ веде облік великої бази даних, в тому числі інтерактивну онлайнову базу даних про народонаселення, ресурси, навколишнє середовище і розвиток, відому під назвою "PRED Bank". Відділ також займається підготовкою доповідей з широкого кола питань, включаючи такі з них, як: «Світові демографічні перспективи" та "Світова політика в області народонаселення» [5, с.6].

Фонд Організації Об'єднаних Націй в області народонаселення (ЮНФПА) керує оперативною діяльністю системи ООН в області народонаселення, допомагає країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою знайти вирішення їх власних демографічних проблем. Фонд Організації Об'єднаних Націй в області народонаселення (ЮНФПА), керівний оперативною діяльністю системи Організації Об'єднаних Націй в області народонаселення, допомагає країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою знайти вирішення їх власних демографічних проблем. Як найбільше фінансоване на міжнародному рівні джерело допомоги народонаселення, ЮНФПА розпоряджається чвертю всього обсягу допомоги в світовому масштабі [4]. Це в першу чергу фінансує організація по проектах і програмах народонаселення, здійснюваним урядами, установами ООН та НУО. Фонд допомагає державам удосконалювати напрями охорони здоров'я, які займаються репродуктивним здоров'ям, а також служби планування сім'ї, що діють на основі індивідуального вибору, і розробляти політику в області народонаселення, спрямовану на підтримку зусиль зі сталого розвитку. Крім того, він сприяє кращому розумінню проблем народонаселення і способів їх вирішення і допомагає урядам вирішувати ці проблеми народонаселення способами, які найбільше відповідають потребам конкретної країни [1].

Для вирішення актуальних демографічних проблем повинна проводитися ефективна світова політика в області народонаселення. У здійсненні демографічної політики і забезпечення демографічної безпеки особлива роль належить ООН. Протягом десятиліть ООН здійснює свою оперативну діяльність у багатьох країнах, що розвиваються з урахуванням демографічних тенденцій. У результаті плідної співпраці різних підрозділів Організації створюються національні статистичні бюро, проводяться переписи населення, складаються прогнози і здійснюється поширення достовірної інформації. Статистична та методологічна робота ООН в області народонаселення, особливо її авторитетні оцінки та прогнози чисельності населення та динаміки її зміни, проклали шлях подальшим дослідженням. Це призвело до істотного зміцнення національної бази перспективного планування, здатної інкорпорувати демографічну статистику в контексті планування з метою розвитку і приймати виважені рішення в соціально-економічній галузі.

 

Список використаних джерел

1.  Вспомогательные органы ЭКОСОС [Электронный ресурс]. — Режим доступа :  http://www.un.org/ru/ecosoc/about/population_commission.shtml. — Название с экрана.

2.  Доклад генерального секретаря ООН за 2009 год : мировые демографические тенденции [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/CN.9/2009/6. — Название с экрана.

3. Ливии-Баччи М. Политика в области народонаселения: сравнительные перспективы/ М. Ливии-Баччи // Международный журнал социальных наук. —1995. -№8. — С.20—26.

4. Основные обзоры и доклады ООН в экономической и социальной области [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.un.org/ru/development/surveys/demographic.shtml. — Название с экрана.

5.  Тематический выпуск. Демографическая безопасность // Безопасность. — 1998. — №3—4. — С. 6—8.

Категорія: Процеси регіоналізації та глобалізації як домінанта світового розвитку | Дата: 09.03.2011
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright Istfak-MDU © 2008-2018