Історичний факультет МДУ   Вхід для зареєстрованих учасників
Найбільш обговорювані доповіді

[21.02.2011]
ПРЕВЕНТИВНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
[02.03.2011]
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПАТРІОТИЗМ ДОНБАСУ НА ПРОТИВАГУ УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛІЗМУ (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ДОНЕЦЬКОЇ ПРЕСИ)
[26.02.2011]
МИРОТВОРЧІСТЬ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
[25.02.2011]
ГЕОПОЛІТИЧНЕ СУПЕРНИЦТВО ІРАНУ І США В БЛИЗЬКОСХІДНОМУ РЕГІОНІ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ІРАНСЬКОЇ ЯДЕРНОЇ ПРОГРАМИ
[05.03.2011]
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ФРН

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

ЦЕНТР ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ОСВІТИ МДУ

 

Інформаційний лист

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Першої Інтернет-конференції

«Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу»

 

Термін проведення: 25 березня 2011 р.

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ:

1.                  Процеси регіоналізації та глобалізації як домінанта світового розвитку.

2.                  Зовнішня політика України на сучасному етапі.

3.                  Геополітична думка та геостратегічні процеси в ХХІ ст.

4.                  Зовнішня політика держав світу в умовах глобалізації.

5.                  Національна ідентичність: проблеми збереження та трансформації.

6.                  Трансформація політичних систем держав світу в контексті глобалізації.

7.                  Гендер в міжнародних відносинах.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Тези виступів буде розміщено на сайті http://www.2011.istfak.org.ua та надруковані у науковому збірнику до початку конференції.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Матеріали подаються на комп'ютерному диску CD-R, DVD-R у форматі Microsoft Word (doc.) разом із роздрукованим примірником або в електронному варіанті. Обов`язково надсилати заявку на участь у конференції разом з текстом доповіді або зареєструватися в онлайн-режимі на сайті конференції http://www.2011.istfak.org.ua

Розміри полів: ліве - 2 см, праве - 1 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см. Шрифт – Times New Roman 12. Міжрядковий інтервал – 1. Максимальний обсяг матеріалу: 3 сторінки (зі списком літератури).

Список використаних джерел розміщується наприкінці матеріалу в алфавітному порядку та має бути оформлений у відповідності до вимог ВАК (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках [1, с. 6].

Матеріали подаються за адресою: 87556, пр. Будівельників, 129, МДУ, кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики, оргкомітет Інтернет-конференції.

Е-mail: kafmvzp@ukr.net

Контактний телефон: (0629) 52-99-47, Булик Максим Володимирович, Горецька Анастасія Вікторівна.

Термін подачі тез матеріалів: до 21 лютого 2011 р. 

Організаційний внесок учасників конференції складе 90 грн., який необхідно переказати за наступними реквізитами: Банк одержувача Відділення № 8 Філії ПУМБ в м. Маріуполі, МФО 335742; Одержувач Відділення № 8 Філії ПУМБ в м. Маріуполі, код у ЄДРПОУ 25096567; Рахунок одержувача 29240809996286; Призначення платежу перерахування коштів на картковий рахунок № 26256974441891 Булику Максиму Володимировичу.

Персональне запрошення буде надіслано після отримання заявки на участь, тез матеріалів. Скановане зображення квитанції за оплату організаційного внеску необхідно відіслати на електронну адресу оргкомітету до початку конференції.

 


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Спеціальність (Кафедра)

 

Курс (Посада)

 

Науковий керівник

 

Університет

 

Країна, область

 

Поштова адреса

 

e-mail

 

Телефони

 

Назва доповіді

 

Дата               


Підпис

 

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ МАТЕРІАЛІВ

 

УДК 329.055.3(495)"1974/2010”(045)

 

Відносини України та Китаю на сучасному етапі

 

Іваненко Г. І., студента ІІІ курсу спеціальності "Міжнародні відносини” Маріупольського державного університету

 

Текст тез…

 

Список використаних джерел

1.      Микола Азаров: Україна та Китай мають невичерпний потенціал співробітництва [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243644898&cat_id=243311332. — Назва з екрану.

2.      Симоненко Р. Міжнародне утвердження України / Р. Симоненко // Політика і час. — 1995. — № 8.— С. 57—65.

3.      Haddick R. This Week at War: China Backs Down for Now [Electronic resource] / R. Haddick. — Foreign Policy. — 2010. — October 15. Mode of access : http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/10/15/this_week_at_war_china_backs_down_for_now. — Title from the screen.

4.     

Copyright Istfak-MDU © 2008-2020